Firma kovářství a kovotlačitelství vzniklo v roce 1989. První zakázky byly pro ústředí lidové umělecké výroby.  Dále se okruh zákazníků rozšiřoval, a to nejen v ČR, ale také i v zahraničí. V oboru kovářství je pro naší firmu velkým vzorem a čitelem mistr Habermann.  Proto se účastníme jeho odborných  kurzů a přednášek.

     Částečně se zabýváme výrobou damascenské oceli. V tomto oboru jsme získávali zkušenosti u mistra damascenského  kování  Hanse Utzmana z Německa.

    Protože se zajímáme o staré řemesla, částí našeho výrobního programu je staré krásné řemeslo kovotlačitelství.  Do tajů tohoto řemesla nás zasvětil mistr v tomto oboru p. Snášel.  Kopule mnoha kostelů a historických budov zdobí kovotlačitelské výrobky právě z naší dílny.

[ Sidlo na mapě ]